Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Pamaldumas ir renginiai

Gerbiamas Šiaulių katedroje Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslasŠiaulių katedroje ypač gerbiamas Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas. Tikintieji dažnai prie jo suklumpa maldai, kaip padėką palieka votus. Paveikslo garbinimo pradžia bei pamaldumo ištakos kol kas nežinomos.

Šiaulių katedra išskirtinė Tarptautiniu bažnytinės muzikos festivaliu, nuo 1978 m. kasmet vykstančiu Atvelykio savaitę. Festivalyje dalyvauja profesionalūs atlikėjai bei meno kolektyvai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Švedijos, Italijos, Latvijos, kitų valstybių.

Katedra kasdien kviečia pasiklausyti ir savų įvairiais stiliais giedančių kolektyvų: Grigališkojo vyrų choralo (vadovė Diana Astrauskienė), Sumos choro (vadovas Stanislovas Razma), Jaunimo choro (vadovė Rita Tamošaitienė), Jūratės Minkevičiūtės vadovaujamų vaikų ir jaunimo „Credo“, bei suaugusiųjų „Stella Domini“ chorų.