Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Dvasininkai

Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Iš parapijos archyvų Vyskupas Eugenijus BARTULIS
Šiaulių vyskupas 

Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. Kaune. 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1997 m. birželio 29 dieną konsekruotas vyskupu Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1997 m. liepos 13 dieną iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedrą.

 Plačiau...

Klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus 1972 11 16, 1999 05 01, 2014 09 21
Šiaulių dekanato dekanas

 Vik. Raimundas Šnapštys 1989 12 04, 2018 06 29, 2018 06 29 

 Kun. Arūnas Jankauskis 1976 11 22, 2007 03 18, 2014 07 09

Lietuvos skautijos dvasios tėvas, ŠU, ŠVŠC kapelionas, ŠVJC direktorius

Kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza 1977 08 11, 2001 08 12, 2007 05 22

Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris